Knarka lite för hälsans skull

Strålande nyheter för alla som gillar lite cannabis.

Ämnet cannabiodol, som finns i cannabis, blockerar en gen som forskarna tror bidrar till att sprida cancer i kroppen.

Det räcker dock inte med att röka på lite då detta inte ger i närheten av det koncentrat som krävs.

Exakt hur man ska få i sig tillräckligt stora mängder framgår inte.

Det framgår inte heller om Kattis Ahlström i nästa insamlingsgala, till förmån för cancerforskningen, kommer att meddela att en viss andel av den insamlade summan kommer att gå till odling av marijuana.

Relaterat:

Aftonbladet Svd

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se