Fritt fram att betala grannen 10 000 kronor

Skatteverket tar ner och dämpar den kontroversiella fribeloppsbollen när man föreslår att detta höjs från 1 000 till 10 000 kronor.

Detta är en naturlig anpassning till verkligheten, även om jag möjligtvis kan tycka att beloppet är ganska högt, som säkert inte innebär något speciellt mycket mer än att man, för att vara laglig, slipper fylla i en inkomstuppgift och posta till Skatteverket för små vardagstjänster som barnpassning, lite gräsklippning eller andra små saker utförda av någon i bekantskapskretsen.

Inte för att jag tror speciellt många har bemödat sig med att anmäla den här typen av summor idag, och då är det väl ännu bättre att beloppet verklighetsanpassas!

Den så aktuella "svartjobbsgränsen" skulle alltså dras betydligt högre i fortsättningen om Skatteverkets förslag går igenom.

Folkpartisten Anne-Marie Ekström påpekar att det skulle kunna innebära en hämmande effekt för egna företagare:

"Detta förslag skulle ju kunna innebära att en person kan jobba åt flera
privatpersoner till en kostnad under 10 000 åt var och en utan att
betala varken moms eller skatt. Och kunna försörja sig på det."

Skatteverket säger:

"Både för den som anlitar en granne eller vän och
för den som utför tjänsten blir det lätt att komma ihåg att upp till
gränsen 10 000 kronor per år behöver man inte blanda in Skatteverket.
Först om den sammanlagda ersättningen blir högre, träder de vanliga
skattereglerna in om kontrolluppgift, inkomstskatt och
arbetsgivaravgifter."

Om jag tolkar det hela rätt är det den som får pengar som är den som deklarerar ett totalt intjänat belopp som överstiger 10 000 kronor, hur nu detta skulle kunna kontrolleras om det inte finns någon "arbetsgivare" att göra kontroll hos.

Relaterat:

Svd Dn sydsvenskan.se

Mina moderata karameller, Anne-Marie Ekström, Skatteverket

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se