Bra med ökat pedagogiskt inslag i förskolan

Efter besparingar är det nu dags för regeringen att satsa på välfärden.

En av dessa satsningarna handlar om ett ökat pedagogiskt inslag i förskolan, och att även 3-åringar ska var med i den allmäna förskolan, för att öka barnens kunskapsnivå och därmed förutsättningarna för att klara den riktiga skolstarten på ett bättre sätt.

Jag ser redan nu hur mycket min dotter lär sig på dagis, men det finns också brister som i första hand handlar om att alla i personalen inte själva har rätt kompetensnivå för att bedriva de pedagogiska krav som finns redan idag.

Ambitionen att höja kompetensen och kraven ytterligare i förskolan är mycket bra, men det är precis som med den resterande skolpolitiken, en långsiktig satsning som måste börja med att först och främst tillse att alla i första hand har kompetens för dagens krav. Detta tillsammans med fler män inom denna så kvinnliga värld.

Jag tror att man med detta som en första målsättning dramatiskt förändrar förutsättningarna för att sedan bygga på med ytterligare pedagogiska kravställningar i planen för förskolan.

Det handlar som sagt om att skapa ännu bättre förutsättningar för att kunna möta de kravställningar som sedan kommer i skolan, och som också är på väg att stramas upp betydligt. Det är där ännu vikigare att redan i tidiga år ge de barn, som av olika anledningar redan då har en sämre prognos för sin framtid, den pedagogiska hjälp som ökar deras förutsättningar att lyckas.

Precis som att landets kommuner har ett stort ansvar för de stödinsatser som Jan Björklund kräver ska finnas för skolan så måste de även i det här fallet ha pressen på sig att genom tydliga kravställningar uppfylla de pedagogiska kraven för alla barn i förskolan.

Relaterat:

Svd Dn

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se