Ta debatten med Svenska Evangeliska Alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen genomför under veckan en annonskampanj på tunnelbanorna i Stockholm som kantas med följande förklaring från generalsekreterare Stefan Gustavsson:

"Äktenskapet är definitionsmässigt en förening mellan en man och en
kvinna. Genom att ge begreppet ett nytt innehåll upplöses äktenskapet
som institution. […] Det finns faktiska skillnader mellan hetero och homo, som inga lagändringar kan förändra. Endast man-kvinna-relationen är fruktsam. Och det är ingen liten
skillnad – på den hänger mänsklighetens framtid. Även om möjligheten
att föra livet vidare inte gäller varje enskild man-kvinna-relation,
gäller den principiellt."

Nu finns det dom som, likt mig, kommenterar deras kampanj utan att ha sett den live. Jag väljer att göra detta principiellt och kan utifrån Stefan Gustavssons utgångspunkt inte se varför kampanjen skulle stoppas.

Den utgår ifrån vad definitionen äktenskap är för Svenska Evangeliska Alliansen och om de inte ska få uttrycka denna så hamnar vi i en knepig diskussion.

De säger också att de med kampanjen levererar "en särskild passning till den stundande moderatstämman" där partiet med största sannolikhet kommer att ta ställning för homoäktenskap. Bloggen Bent uttrycker det hela så här:

"Vi får en diskussion om något helt annat än grundprincipen, nämligen
att vuxna människor inte ska skiljas ut och behandlas separat i
lagstiftningen. Vi får en kampanj om
fluff istället för om substans.
Vi får en debatt om metoder, istället för att diskutera de
organisationer som skickade pengar och missionärer till bland annat
Pride i Riga häromåret."

Hur homofobisk deras kampanj än är så måste den få vara tillåten så länge den håller sig inom ramarna.

Problemet nu blir att SL får kritik för att kampanjen sitter i tunnelbanan istället för att ta debatten med Svenska Evangeliska Alliansen. Det tycks alltså viktigare att ifrågasätta SL:s reklampolicy än att diskutera sakfrågan på allvar.

Om väljer att sila mygg och svälja kameler genom att ta debatten om SL, som exponerar reklamen i sin miljö, så är det faktiskt så att driften av detta ligger på två helt andra bolag, nämligen Clear Channel och JCDecaux.

Hur korkad och gammalmodig synen än är från Svenska Evangeliska Alliansen så måste den blytunga motargumentationen få vara medicinen.

Relaterat:

Svd


Bloggen Bent

SL – finansiering och reklam

Svenska Evangeliska Alliansen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se