Bygg gärna ett kärnkraftverk vid min lilla sjö!

Vänner av vår miljö och alla möjliga andra som uppmärksammat det hot som finns mot denna, och som varit så på tapeten, under framför allt det senaste året, bör läsa och begrunda det socialdemokraten Sören Wibe skriver idag på DN Debatt.

Det handlar om att se kärnkraften i rätt ljus och lämna historiken om Tjernobyl och Harrisburg där den här hemma – just i historien. 

I dagarna lämnades det i USA in den första ansökan på 30 år om att få
bygga nya kärnkraftsreaktorer i landet. Det handlar om 2 st för
uppförande i Texas och det finns planer på ytterligare 29 reaktorer vid
sidan om de 104 som redan finns.

För att vi ska få till stånd långsiktigt plan för ny kärnkraft även i Sverige så är en överenskommelse mellan socialdemokraterna och alliansen en nödvändighet. Just därför hoppas jag att Sören Wibe i den här frågan har ett stort inflytande i sitt parti.

I våras var den Göran Hägglund som försiktigt öppnade upp möjligheterna från kristdemokratiskt håll. Nu är det dags att Fredrik Reinfeldt officiellt bjuder in socialdemokraterna till en diskussion om en utbyggnad av svensk kärnkraft.

Det är inte rimligt att våra grannländer bygger ny kärnkraft i stor omfattning samtidigt som vi ska minska vår till förmån för antingen andras kärnkraft eller i värsta fall kolkraft som totalt motverkar alla möjliga miljömål.

Om den bara hade varit tillräckligt stor,, för att kunna ge det kylvatten som krävs till ett kärnkraftverk så hade det gärna fått stå ett sådant i skogen intill mitt hus och min lilla sjö.

Relaterat:

Dn


Ny Teknik


Bloggen Bent

 

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se