Abortförbud dödar oskyldiga kvinnor

Förespråkare för starka inskränkningar, eller rena förbud för, aborter brukar hävda att deras inställning grundar sig i en omtanke för de oskyldiga foster som inte själva kan föra sin talan.

Samtidigt får man självklart inte bli en fundamentalist åt andra hållet och med en dåres envishet hävda att de ökande antalet aborter i Sverige är någonting som ska applåderas. Det gäller givetvis att ta detta på allvar och undersöka de underliggande faktorerna till varför ökningen sker.

På samma vis som jag inte vill vara denna fundamentalistiska abortförespråkare så förväntar jag mig att abortmotståndare med sunt förnuft nu vågar diskutera det som har skett i Nicaragua det senaste året sedan landet införde världens hårdaste abortlagstiftning.

"Abort var redan tidigare förbjudet, men vissa undantag kunde göras när
kvinnans liv var i fara, eller om graviditeten var en följd av incest
eller våldtäkt. Alla sådana undantag togs nu bort, och abort
totalförbjöds. Kvinnor som gör abort och läkare som utför ingreppet
riskerar två respektive tre års fängelse."

Den tuffaste abortlagstiftingen i världen har lett till att minst 82 kvinnor, de flest mellan 14-18 år, har avlidit under det år som gått. Anledningen är att ingen vårdinrättning längre ens vågar att hjälpa en kvinna som dör utan vård.

Det är nu Human Rights Watch som riktar stark kritik mot Nicaraguas dödsbringande inställning.

Jag förväntar mig nu att även abortmotståndare i Sverige ser det orimliga i det som sker och att även organisationer som Ja till livet reagerar.

Inte kan någon människa, med en medmänsklighet i behåll, anse att en lagstiftning ska vara så sträng att den med motivet att rädda ett foster till livet istället tar livet av den kvinna som bär fostret i sin livmoder.

Relaterat:

Svd


Amnesty Press

Human Rights Watch

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se