Är jag en Twinglyist?

Att Twingly har förändrat mycket i den svenska bloggosfären under det dryga halvår möjligheten funnits är nog de flesta överens om. Det som däremot råder delade meningar om är hur utnyttjandet av funktionen påverkar själva skrivandet.

En som tycker att det har skett en likriktning är Bengt Båvegård som idag publicerar ett öppet brev som han skickat till Primelabs:

"Jag har kollat litet mer på om twingly gett mer makt åt media på
google och jag tycker inte så är fallet. Det visar sig att det spelar
större roll hur man konstruerar inlägg och artiklar än att ha en hög
pagerank och många inlänkar som ju twingly ger. Däremot så tycker jag att det har blivit en likriktning i
bloggosfären mot det som media lyfter upp. Folk skriver om det som
media skriver om."

Sedan nämner han min blogg som ett exempel i sammanhanget:

"Jag vill ha tillbaka min gamla kreativa Fredric.
Jag har slutat läsa den bloggen…för den har blivit samma som media och tillför inget."

Det är tråkigt att Bengt tycker att min blogg inte tillför honom något längre, men att detta skulle ha en koppling till Twingly köper jag inte.

Det går självfallet inte att sticka under stol med att länkarna till DN
och SvD har ökat markant i antal på min blogg under det senaste halvåret. Detta har skett till “nackdel” för exempelvis
Aftonbladet, om man nu tycker att det är en nackdel…

Om man exempelvis tar de inlägg jag skriver om sport så hade dessa
mycket svårt att nå ut till läsare innan det gick att länka direkt till
aktuella händelser i DN/SvD.

Sedan anser jag att det är en väsentlig skillnad på att inte
längre tycka om det jag skriver och att insinuera någon form av Twingly-missbruk.

De länkar som finns har alltid ambitionen att vara relevanta för själva
inlägget. Hade jag länkat till en artikel om hundar bara för att ordet
hund förekom i min text hade jag förstått kritiken bättre, men om
länkningen i större utsträckning än före Twingly sker till DN/SvD
istället för Aftonbladet, utan att det påverkar själva innehållet ser
jag ingenting märkligt i det.

Efter det mail jag fick från Bengt,  och det blogginlägg han publicerat, har jag tittat lite på hur jag påverkats sedan Twingly kom.

Det är alldeles korrekt att antalet länkar till DN och SvD har ökat
mycket i omfattning. Man kan självfallet välja att se det som ett sätt
att enbart söka så många besökare för stunden som möjligt, men faktum
är att antalet återkommande besökare “hänger med”, eller har ökat, när
det totala antalet läsare ökar.

Om det enda målet var att fånga så många besökare som möjligt så
borde jag skriva inlägg där det i så hög utsträckning som möjligt
länkades via Twingly. I så fall “slänger” jag bort, som den
Twingly-missbrukare Bengt anser att jag är, 40-45% av mina inlägg på ämnen
där det inte förekommer någon Twingly-länkning.

Som bästa trafikkälla in på min blogg var sökningar via Google bäst
på 35% före Twingly och är fortfarande störst på exakt samma nivå. Det
intressanta är att det, trots ungefär lika många länkar till DN
respektive SvD, så genererar SvD ungefär 60% fler besökare än vad DN
gör.

Det finns säkerligen en lång rad sätt att utnyttja länkar via
Twingly. Man kan som vissa gör skriva små korta texter på några rader med 3-4 länkar
utan att det finns någon substans i själva inlägget.

För egen del är det inte möjligheten till en Twingly-länk som avgör
skrivandet. Däremot avslutar jag ett inlägg med att länka till artiklar
och annan relevant information. Nog vore det då extremt märkligt att
inte använda möjligheten som finns att få sina länkar publicerade i
anslutning till en eller flera relevanta artiklar som dessutom länkar tillbaka?

För övrigt har jag nästan slutat att läsa din blogg också Bengt. Det skrivs inte så mycket intressant där längre…

Aktuella länkar:

Bengt Båvegård – Frihetens Vingar

Andra bloggar om: , , , Intressant.se