Färre mord i New York

FBI:s senaste rapport om brottsutvecklingen i USA visar en ökad mängd våldsbrott i landet under 2006 jämfört med året före.

Fbi

Nu gäller inte ökningen hela landet utan det finns stora skillnader. Bland annat så fortsätter brottsligheten i New York att stadigt minska.

Det handlar om en stadig minskning av alla brottstyper både i det korta och långa perspektivet. Antalet mord har exempelvis minskat med 8% på 5 år och hela 49,5% på 10 år!

Trots denna extremt stora minskning begicks det ändå 596 mord i New York 2006. Hittils i år är siffran 340 mord, vilket är en minskning med 18% jämfört med samma period 2006.

New York är exemplet som visar att det inte entydigt går att påstå att hårdare tag för att få bukt med brottslighet är fel väg att gå. Men det gäller att dessa hårdare tag är den rätta varianten.

Aktuella länkar:

Dn


FBI


NYPD

 

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se