Låt oss betala mer för vår sjukvård ur egen plånbok

Visst betalar vi skatt och då ska vi kunna dra nytta av diverse olika tjänster i statens namn.

När då några sjukhus i stockholmsområdet går emot det medicinavtal som landstinget skrivit och tar betalt av sina patienter för mediciner som egentligen ska vara gratis så blir det självfallet protester.

Argumentet för agerandet är att skapa utrymme för betydligt dyrare medicinering än dessa, relativt billiga, preparat som vissa istället få betala för.

Att man gör på det här viset, mot riktlinjer som finns, och utan att informera om saken kan man ha synpunkter på. Men rent praktiskt kan jag tycka att det här är rätt väg att gå i framtiden.

I en tid med alltmer krävande vård och där betydligt fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt och under längre tid till en allt högre kostnad så kanske det här är den rätta vägen att gå.

Den stora gruppen av oss, som sällan söker vård och som behandlas på ett relativt billigt sätt, får finna oss i att vid de här tillfällena lägga en högre summa än idag, både på själva sjukbesöket och eventuell medicin, för att skapa utrymme för betydligt mer utsatta människor som behandlas under en lång tid till en betydligt högre kostnad.

Med ett högkostnadsskydd, på samma eller en något högre nivå än idag, skulle detta för de allra flesta inte behöva innebära någon dramatisk skillnad mot idag.

I grunden handlar det om en omfördelning av befintliga medel till förmån för de som är mer sjuka, till en högra kostnad, och som behöver våra gemensamma resurser på ett mycket bättre sätt.

Aktuella länkar:

Dn

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se