Ingen lunch vid skrivbordet under ramadan

Personal som jobbar i två skotska regioner, inom den brittiska nationella sjukvården, uppmanas av sina chefer att under ramadan inte äta sin lunch vid skrivbordet.

Skälet är att man vill att personalen genom detta ska visa en ökad tolerans och acceptans för den stora gruppen muslimska invandrare i Skottland.

Rådet kommer från konsultfirman Meem som säger att man "är mycket glad över att sjukvårdsstyrelserna antagit riktlinjerna. Tanken är att religioner på arbetsplatser ska komma ut i ljuset… Det
handlar om att utbilda människor och göra dem mer medvetna."

Kritiken har inte låtit vänta på sig, men ansvariga inom sjukvården försvarar riktlinjerna med att det handlar om förståelse för de många anställda, patienter och besökare som är muslimer.

Om acceptans inte kan uppnås på annat sätt än genom att begränsa övriga anställdas sätt att äta sin lunch under ramadan så känns det kärvt inför framtiden.

För mig handlar acceptans om att acceptera olikheter utan att för den sakens skull begränsa den "avvikande" gruppens möjligheter att leva sitt eget vanliga liv inom ramen för samhällets uppsatta lagar och regler.

Vad är nästa begränsning  eller regel som den brittiska sjukvården vill införa för sina anställda? Kanske uppmana alla judar inom den skotska sjukvården att äta julskinka i december så att ingen infödd skotte blir ledsen och förolämpad?

Aktuell länk:

Världen idag

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se