Diskriminerade gravida kvinnor

Forskaren Eva Robertsson har kommit fram till att det förekommer diskriminering inom mödravården och att "vårdpersonalen har lättast att förstå och kommunicera med människor som liknar dem själva."

Är det därför alla kvinnor inom mödravård och barnavård har så svårt att kommunicera med oss män och pappor? Vi liknar av naturliga orsaker inte dom själva.

Nu handlar hennes analys om betydligt allvarligare problem än män som behandlas som luft. Det visar sig nämligen att utlandsfödda kvinnor löper större risk att få komplikationer i samband med födseln.

Mödravårdens kommunikation med de havande kvinnorna med utländsk bakgrund fungerar inte på samma sätt som "normalfallet":

"För svenskfödda kvinnor gäller generellt att ju fler besök de gör på
mödravården under graviditeten desto lägre blir risken för
komplikationer vid förlossningen. Men för utlandsfödda förblir risken
hög trots många besök.

[…]
Det kan bero på att vården inte lyssnar av henne men också på att kvinnan skulle behöva mer tid att bygga upp tillit. […] Det kan vara känsligt för kvinnan att tala om sin oro och svårt att
uttrycka den på ett annat språk. Många kvinnor från låginkomstländer
har med sig dåliga upp- levelser av förlossningar från sina hemländer
och känner rädsla."

Utan att vara varken kvinna eller utlandsfödd så kan jag, ur perspektivet svensk man, inte göra annat än att hålla med om Eva Robertssons teorier.

Ett mer konservativt bemötande än den man får sig till livs i de här miljöerna får man leta mycket långt efter.

På Socialstyrelsen säger man sig inte ha några "indikationer på att de här problemen skulle föreligga."

Det tror fan det!

Har man inte ens uppmärksammat och uppdaterat manualen med att det även finns en blivande pappa med i bilden, hur i hela världen skulle man då dessutom kunna veta hur en kvinna invandrad från ett annat land behöver bemötas och behandlas.

Aktuella länkar:

Svd

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se