Skytte skjuter sig i foten ännu en gång

Göran Skytte fjärmar sig från den verkliga världen i princip varje gång han får tillåtelse att medverka som krönikör på SvD.

Det senaste exemplet handlar om den förfäran han känner över att undervisningen i latin minimeras på Lunds Universitet. Detta sker i samma veva som Malmö Högskola startar ett mastersprogram i sexologi, enligt Skytte ut med det gamla och in med det nya:

"Det är ett tecken i tiden. Ut med Ovidius och Julius Caesar, in med Malena Ivarsson och  Katerina Janouch.

Det
säger något om vårt land, om vår, tja, skall vi säga, vår kultur. Svårt
och smalt men kolossalt viktigt – ut. Poppis och lättviktigt – in."

Jag är inte person att bedöma viktigheten i den fortsatta kunskapen i latin, men om det finns det stora behovet som Göran Skytte anser så är jag alldeles övertygad om att den även i framtiden kommer att finnas tillgänglig.

Det som däremot är beklämmande är hur han förminskar betydelsen av kunskap om sex i vårt moderna samhälle.

Han associerar sexologi till Malena Ivarsson och Katerina Janouch och deras sexspalter i diverse olika tidningar. De tillhör den lilla offentliga delen av denna kunskap som i allra högsta grad behövs för att möta den allt öppnare och förändrade synen på sexualitet som skett gradvis under senare år.

Det är förmodligen under samma år som Göran Skytte själv uppenbarligen
har börjat tänka mer på sex än vad han faktiskt utöver det. I alla fall
om man ska tro honom när han skriver att det är något "som vi kanske gör allt mindre, men har ett allt större behov att läsa om."

Det är inte mer än någon månad sedan som det rapporterades om en markant attitydförändring till sex som en bakomliggande faktor till  de ökade antalet drabbade av könssjukdomar. Det finns också sedan 1995 en stadigt ökande andel tonårsaborter.

Jag är inte naiv nog att får för mig att en mastersutbildning i sexologi vid Malmö Högskola skulle innebära någon radikal förändring av dessa problemen. Men eftersom jag tror på varje enskild människas möjlighet att själva bestämma över sitt liv och sin sexualitet, utan förbud och tabun och oavsett om det handlar om att utsätta sig för smittorisker eller att hamna i en situation där abort är nödvändigt för den enskilda personen, så ser jag det extremt viktiga i att öka kunskapen och medvetenheten inom detta område.

I det perspektivet så är kunskapen om sex oändligt mycket viktigare för den breda massan i Sverige 2007 än vad kunskapen om latin är.

Låt kunskapen hos människor styra deras handlande och tro inte att åtskruvad moral och lagstiftning är lösningar på problemet. 

Aktuella länkar:

Svd1

Svd2

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se