Knuff-Johan fick diplom

En annan som fick ta emot ett diplom för "framstående insatser som gagnat medborgarjournalistiken" var Johan Larsson, personen bakom knuff, intressant och en rad andra nyttigheter för den svenska bloggosfärens utveckling.

Knuffse

Grattis till Johan som under flera år gjort ett gediget arbete och som med eftertryck visat att den svenska bloggosfären inte enbart handlar om att sätta sin egen person i centrum för sitt verk.

Han låter sina verk tala för sig själv.

Aktuella länkar:

Politikerbloggen.se

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se