Centern tar initiativ för framtiden

Återigen tar centerpartister initiativ till en intressant diskussion om framtiden.

Den här gången är det Gustav Andersson och Magnus Andersson som på DN Debatt föreslår en reformering av socialförsäkringssystemet:

"Ett enhetligt
grundtrygghetssystem skulle kunna ersätta dagens sjukförsäkring och
a-kassa. Dessutom skulle det kraftigt avlasta kommunernas socialbidrag.

Grundtrygghet
innebär en bra balanspunkt mellan individens behov av trygghet och
frihet. Alla medborgare tillförsäkras ett konsumtionsutrymme som de kan
klara sig på. Fördelningen mellan olika inkomstgrupper förändras inte.
Alla inkomstgrupper får sänkt skatt men för hög- och
medelinkomsttagarna blir sänkningen av ersättningen mycket större än
för låginkomsttagaren. Omfördelningen till de grupper som skulle ha
svårast att helt privat säkra trygghet och uppehälle förblir fortsatt
starkt. Men samtidigt minimeras rundgången av pengar i systemet och
därmed också statens behov att ta ut skatter och sociala avgifter."

Självfallet reagerar många politiska motståndare på ren instinkt och ratar idéerna rakt av.

Men om man lägger DN:s rubriksättning, "Avskaffa a-kassan och sjukförsäkringen", åt sidan och istället vågar öppna upp frågeställningen till diskussion så skulle det kanske till och med kunna gå att komma fram till en blocköverskridande förändring av de system som idag slukar enorma administrativa resurser.

Det låter intressant, men jag vill gärna se lite konkreta siffror på vilka nivåer det handlar om och hur den totala lösningen ska se ut innan det går att definitivt ta ställning till idéerna som framförs.

Uppdatering:

Birger Schlaug skriver mycket bra om centerns förslag:

"Jag har lite svårt att förstå rädslan. Tal om grundtrygghet är väl
utmärkta språngbrädor för att utveckla en grön syn på människors lika
värde, syn på frihet och allas rätt att slippa stå med mössan i hand på
socialkontoren för att få mat för dagen. En sympatisk balans mellan
både ökad frihet och ökad solidaritet. [—]

Dagens system där de som har det allra marigast hamnar utanför systemet
är otillfredsställande. Inte ur ett över- eller medelklassperspektiv.
Men ur ett underifrånperspektiv. Och det är det perspektivet man bör ha
som grön politiker, tycker jag. Grundtrygghet medför att människor
slipper söka socialbidrag, vilket i sig är befriande. Att det sedan
minskar kommunernas kostnader är en bonus. [—]

…vitsen med grundtrygghet är alla – allt från de mest välbeställda till de med sämsta levnadsförhållanden – får just rimlig del av samma system, och att alla behandlas lika."

Aktuella länkar

Dn

Birger Schlaug

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se