Vad är en kärnfamilj?

Jag bor med fru och ett barn, snart två,  i en villa utanför Borås.

Vi arbetar och vi lever ett hyfsat normalt liv i de flesta avseenden. Är vi då det som av vissa kallas en kärnfamilj?

Bitte Assarmo skriver i SvD om den önskan som finns från vissa feminister om en snar död för den svenska kärnfamiljen. "

Det låter bra när hon säger att "istället för att predika död åt familjen borde dagens feminister predika trygghet för barnen oavsett familjeform", men hon säger också att "kärnfamiljen generellt sett är en mycket trygg miljö för barn att växa
upp i, och att våld innanför hemmets väggar knappast är specifikt just
för denna familjegrupp."

Jag får inte argumentationen att hänga ihop.

För mig klingar ordet kärnfamilj sliskigt tillrättalagt för att mer passa konservativa krafter i samhället som vill bevara, eller kanske skruva tillbaka, samhällsutvecklingen än att egentligen gagna det frågan egentligen handlar om, den om vilken miljö våra barn växer upp i.

I den perfekta av världar är det säkert så att det bästa för ett barn är att växa upp med två föräldrar, som själva trivs alldeles fantastiskt bra tillsammans, och kan ge all den trygghet och kärlek som teoretiskt sett skapar ännu en trygg och kärleksfull vuxen människa.

Det är självklart inte så enkelt och debatten handlar i grunden om ännu ett försök att klamra sig fast vid ett begrepp, kärnfamiljen, som ska trygga synen på äktenskapet mellan en man och en kvinna som den sanna och korrekta familjebildningen.

Det är samma krafter som anser att det är "ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel" och även där använder barnen som ett slagträ i debatten för att gagna sin egen syn på idealbilden av en familj.

Det är också samma konservativa krafter som vill inskränka andra möjligheter, exempelvis aborträtten, som ligger i vägen för deras platta syn på verkligheten.

Återigen handlar det om moraliska pekpinnar från en förgången tid.

Aktuella länkar:

Svd

Dn

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se