Polisens problem sitter inte i kläderna

Förslaget från länspolismästare Lars-Göran Carlsson som presenterades för en knapp månad sedan om att polisens uniformer borde ha en mjukare framtoning stöter inte helt oväntat på patrull från landets poliser.

"Lars-Göran Carlsson föreslår att uniformen ska bli ljusare, bland annat
genom att den svarta pikétröjan ersätts av en ljusare blå. Byxorna ska
bli rakare samtidigt som de militäriska kängorna byts ut mot smidiga
skor av civilare snitt.[—]…ska bli mer enhetlig. I dag har en polis i yttre tjänst ett 20-tal
olika uniformskombinationer att välja på. Alla gradbeteckningar och
liknande ska också försvinna för att ersättas av funktionsbeteckningar.

Undersökningar
från bland annat USA stöder utredningens slutsatser. De visar tydligt
att svarta eller mörka uniformer i konfliktladdade situationer kan
uppfattas som aggressiva."

Det är lätt att förstå tanken bakom en större enhetlighet, eller snarare en större tydlighet, jämfört med hur det ser ut idag.

Den psykologiska faktorn bakom att svarta eller mörka uniformer kan uppfattas som aggressiva är inte bara en faktor här. Det är väl bekant att många idrottslag har valt mörkare färger på sina dräkter för att framstå som mer skräckinjagande.

Att det finns ett 20-tal olika uniformskombinationer är i sig inte problemet. Det handlar om att RPS inte tydliggjort vilka plagg som får kombineras och vem som får bära det.

Kritiken som nu kommer från ca 1500 poliser handlar säkert om en rädsla att tvingas kassera kängorna och armébyxorna till förmån för något i deras ögon betydligt mesigare. Jag tror att Lars-Göran Carlsson är delvis rätt ute med sitt förslag.

Varenda företag med självaktning som idag har personal med obligatoriska uniformer eller profilkläder har också en policy för vilka kombinationer som är okej och när man får bära olika plagg.

Det behövs säkert en mjukare framtoning, men det behövs också den tuffare framtoning som är bilden idag. Profilera uniformen efter vilket ändamål det handlar om. En patrullerande polis på Stora Torget i Borås behöver inte se ut som om det snart är kravaller på gång. Där är jag alldeles övertygad om att en mjukare framtoning skulle vinna gehör hos allmänheten.

Men för att denna polis med mjukare uniformering ska få någon praktisk betydelse krävs det en betydligt mer genomgripande förändring än själva uniformspolicyn. Då krävs det också att patrulleringen sker gåendes ute bland folk på gator och torg.

Det spelar mycket liten roll hur polisbyxorna på en patrullerande polis ser ut när den sker så som den ofta gör idag – genom att sakta skrida fram i en polisbil med rutorna uppvevade för att klimatanläggningen ska fungera ultimat.

Svensk polis ska självfallet inge respekt hos allmänheten, men för att lyckas med detta krävs också en trovärdighet som idag i många fall är låg.

Det handlar inte om att införa en polisstat där det står en polis i varje gathörn, men polisen måste vara en naturlig bild av gatubilden och då tror jag att uniformen har en mindre betydelse för allmänhetens uppfattning.

Aktuella länkar:

Svd

Dn

Aftonbladet

Polisen.se

 

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se