Låter vi spriten flöda in över våra gränser?

Som trogen EU-förespråkare tycker jag principiellt att dagens dom som ger alla svenskar laglig rätt att importera vin, sprit och öl från andra EU-länder är ett bra beslut. Men samtidigt ser jag också den stora faran i hur detta kommer att påverka vårt samhälle.

Dagens besked kommer oundvikligen att drabba den svenska folkhälsan.

Det finns visserligen en dom som slagit fast att skatten ska betalas i det land där alkoholen konsumeras, men frågan är hur detta ska kunna kontrolleras när tullen inte längre kan stoppa en inleverans för att den i sig är olaglig?

Presschefen på Systembolaget tror inte att beslutet får så stor betydelse eftersom det ekonomiska incitamentet är borta. Teoretiskt sett är det korrekt, men frågan är som sagt hur detta rent praktiskt ska kunna kontrolleras när skatteinbetalningen handlar om att Tullverket uppmärksammar Skatteverket om en införsel alternativt att medborgaren är ärlig och frivilligt betalar in skatten.

Att spriten skulle flöda in i landet kanske är att ta i, men det kommer garanterat att spä på den stora mängd illegal sprit som redan säljs i vårt land. Problemet är inte alla som på ett förnuftigt sätt klarar av att hantera alkoholen. Problematiken finns i den sprit som kommer att säljas vidare till många unga, som inte ens får köpa alkohol på Systembolaget, och alla andra som redan idag är i riskzonen.

Vad än folkhälsominister Maria Larsson säger så kommer debatten om sänkta alkoholskatter i Sverige kommer nu garanterat att ta fart på allvar. Det är nog mer hennes förhoppning än någonting realistiskt att hon ska slippa den debatten.

Under tiden jublar alla internetbutiker ute i övriga eu-länder som säljer sprit till svenskar. Kunderna kommer att strömma till och affärerna kommer att gå alldeles lysande så länge Sverige inte sänker sin egen alkoholskatt.

Aktuella länkar:

Aftonbladet

Svd

Dn

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , Intressant.se