USA och deras oljeberoende

"Citizens of all states are dependent on oil for their transportation needs. However, some states are more vulnerable to oil price increases than others, and some states are taking significantly more action to curtail oil dependence."

Så ser slutsatsen ut i den rapport, Addicted to oil, som amerikanska Natural Resources Defense Council presenterar. Det handlar om en ranking av amerikas 50 stater, deras sårbarhet och lösningar för att minska sitt oljeberoende.

Gas_station

En ranking av själva sårbarheten är gjord utifrån hur stor del av inkomsten som under 2006 lades på bensin.

Mississippi var den allra mest sårbara staten där medborgarna i genomsnitt spenderade 6,3% ($1675) av sin inkomst på bensin.

Allra minst sårbara är man i Connecticut och New York där 2,5% ($1247/$1059) av inkomsten gick till bensinnotan.

Som rapporten mycket riktigt påpekar finns det aspekter som påverkar skillnader till en viss del. Det kan handla om generella inkomstnivåer, hur mycket man måste åka egen bil i vissa stater där det i andra både är kortare avstånd och större möjligheter till kollektivåkande.

Men om man ser på det 10 "bästa" staterna i relation till övriga 40 så finns det några markanta skillnader:

  • I de 10 minst sårbara staterna gör varje bilist i genomsnitt åt $1239 per år på bensin. I de övriga är snittet $1460 – en skillnad 15%.
  • Av dessa 10 stater finns det i 9 av dessa mer eller mindre aktiva lösningar för att minska sitt oljeberoende.
  • 7 av 10 dessa tio stater ligger på topp-10 över de med bäst lösningar för minskat beroende.
  • Av övriga 40 stater har 15 inte någon enda statlig lag som bidrar till ett minskat beroende.

Det är med andra ord inte bara lönenivåer och bilberoende i den enskilda staten som avgör. Det visar sig att en stat som aktivt arbetar för minskat beroende även rent ekonomiskt kommer bilisterna till gagn.

Aktuella länkar:

Rapport Natural Resources Defense Council (pdf)

Streetsblog

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , Intressant.se