Gräver Göran Hägglund sin egen grav?

I helgen är det upp till kamp för kristdemokraterna på deras riksting i Sundsvall.

Det som överskuggar allt annat är givetvis abortfrågan där det mullrar rejält under Göran Hägglund och partiledningen. Gräsrötterna är inte nöjda med den syn partiet för fram i frågan.

Göran Hägglund vill hålla fast vid gränsen för fri abort som går vid artonde veckan, och den stora anledningen till detta är att han vill ge utländska kvinnor, som annars tvingas till en riskfylld illegal abort, möjligheter i Sverige.

Birger Schlaug liknar Göran Hägglund och kristdemokraternas sätt att hantera frågan vid hur det fungerar i Sopranos värld:

"…att både vara övertygad om att människan skapas i
befruktningsögonblicket och sedan diskutera huruvida abort, som man
uppfattar som mord, skall tillåtas i 12 eller 18 veckor det får mig att
tänka på de mer befängda samtalen i kretsen kring Sopranos."

Det ligger mycket i vad Schlaug säger. Antingen beslutar sig kristdemokraterna för att det är "det okränkbara livet" som gäller från första sekunden, och står då upp för denna åsikt, eller så accepterar man att möjligheten till abort är ett alternativ som även fortsättningsvis ska vara ett lagligt alternativ i vårt land.

Jag har hela tiden tyckt att Göran Hägglund har varit modig i den debatt som har stegrats inom partiet efter förra årets val. Nu återstår att se om han vinner kampen på rikstinget eller om han förlorar och därmed påbörjar grävandet av både sin egen och sitt partis grav. För precis som Bloggen Bent beskriver det så handlar det om ett vägval för kristdemokraterna:

"Därför ställs KD nu inför samma val som moderaterna efter Bo Lundgrens
katastrofval i 2002: modernisera eller dö."

Förlorar Hägglund och partiledningen den här frågan så väntar ett antal andra frågor på sin tur att få sig en rejäl kristdemokratisk återställare av riktigt ålderdomligt slag.

Aktuella länkar:

Birger Schlaug

Bloggen Bent

Svd1

Svd2

Dn

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se