Låt gentestat syskon rädda Felix

Jag såg Fredrik och Helena Richardson på "Gomorron Sverige" igår berätta om kampen för
att undvika att deras 4-årige  son Felix,  som redan bär på anlagen,
när som helst ska drabbas av att en allvarlig ämnesomsättningssjukdom
bryter ut och bryter ner honom.

Deras äldste son Mattias, nu 11 år gammal, har burit på samma anlag
sedan födseln. För honom är det redan försent. Hans sjukdom briserade
för ett drygt är sedan och han är idag blind, stum och förlamad.

För att undvika att även Felix sjukdom bryter ut
vill Fredrik och Helena genom provrörsbefruktning,  med ett embryo som
är fritt från de anlag som de båda sönerna fått, föda ytterligare ett
barn som kan donera stamceller till sin storebror Felix. Därmed kan man
undvika att även han drabbas.

Nu är det inte så enkelt att genomföra detta. Ja, det är rent
medicinskt inte några problem, men för att de ska få genomföra en
provrörsbefruktning av det här slaget måste Socialstyrelsens
vetenskapliga råd tillåta detta. Deras beslut kommer på måndag.

Om de säger nej måste familjen antingen acceptera att deras yngste
son vilken dag som helst kan drabbas på samma vis som Mattias redan
gjort. Antingen det eller betala för att få provrörsbefruktningen av
ett embryo fritt från sjukdomsanlag genomförd utomlands.

De har redan satt in den första summan pengar för att så fort som möjligt komma igång utomlands om Socialstyrelsen säger nej.

För mig finns det inte någon som helst tvekan om
att de självklart ska få det tillstånd som krävs, föda ännu ett barn så
som de hade planerat innan sjukdomsfrågan blev akut och därmed rädda
sin yngste son Felix från att drabbas på samma fruktansvärda sätt som
sin storebror.

Om den ett år gamla lagen inte är tillämplig i det här fallet så vet jag inte när den kommer att vara det.

Aktuella länkar:

svt.se

Svd

Aftonbladet

Dn

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se