Slöseri med resurser

Av någon anledning vill regeringen ge arbetsgivaren möjlighet att begära in sjukintyg på sina anställda från första sjukdagen.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson säger "att vi nu erbjuder möjligheter till insatser i tid
för människor som har problem med missbruk eller upprepad ohälsa. Det
handlar alltså inte om att sätta åt någon, utan att hjälpa i tid."

Jag kan inte förstå hur detta rent praktiskt skulle förbättra någonting. Det handlar om ett förslag som om det används i någon större utsträckning kommer att sluka resurser i alla led. Hos den sjuke, inom sjukvården och hos chefen på arbetsplatsen.

Om den ärliga avsikten är att komma åt problem med missbruk bör arbetsgivaren redan idag ha andra sätt att uppmärksamma detta på och hjälpa den anställde.

Jag tror inte att förslaget har någon praktisk betydelse och därmed förstår jag inte heller varför regeringen bryr sig om att peta i något som bara innebär en onödig diskussion i media och hos allmänheten.

Uppdatering:

Det är redan idag möjligt för en arbetsgivare att kontrollera sina anställda från första dagen. I vissa fall finns möjligheten i det kollektivavtal arbetsgivaren tecknat och om inte det finns där kan man begära det från försäkringskassan.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se