Nu eller aldrig

EU har kommit överens om vad de själva beskriver som långtgående klimatmål.

Hur långtgående deras mål är har jag inte den rätta kunskapen att bedömma, men det som är alldeles solklart är att det känns som nu eller aldrig om det ska ske någonting radikalt med den den del av klimatförändringarna som vi kan påverka.

Risken finns att det handlar om ännu ett uttalande om ett "historiskt beslut" som senare visar sig i alla fall inte handla om något historiskt bra beslut utan snarare en kompromiss som inte drabbar europas stora miljöbovar mer än så där lite lagom så att de inte grinar alltför mycket.

Förhoppningsvis känner även miljöpartiet i Sverige sig lite tillfreds med dagens överenskommelse och den extrema uppmärksamhet som deras kärnfråga har och har haft det senaste halvåret. Samtidigt måste de gråta blod över det faktum att detta fokus kom i princip direkt efter riksdagsvalet i höstas.

Om den nu aktuella debatten hade kommit igång några månader före valet hade det inte funnits något annat parti som så trovärdigt som miljöpartiet hade kunnat argumentera i frågan. Nu missade de den möjligheten och om regeringspartierna både tar EU:s mål på allvar och dessutom ser till att driva på utvecklingen ytterligare i Sverige fram till valet 2010 minskar miljöpartiets möjligheter att då dra nytta av den miljöhype som just nu pågår.

Frågan är om alliansregeringen har förmågan att driva en vågad miljöpolitik, eller frågan kanske snarare är om de har råd att inte driva en kraftfull miljöpolitik de närmaste åren?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se

färskpressa!