Hur anonyma får vi vara?

Skatteverket vill sätta stopp för företag som ratsit.se och upplysning.se där vem som helst kan skaffa sig information om ekonomisk status hos den de önskar.

De vill stoppa möjligheten av flera anledningar, bland annat för att det inte har varit meningen att informationen ska spridas elektroniskt, den enskilde vet inte vem som söker information om honom/henne och att vem som helst med ett utgivningsbevis kan idag lägga ut informationen på sin blogg/hemsida.

Mats Sjöstrand på Skatteverket säger också:

"I princip kan alla människor i Sverige kartläggas, direkt och
anonymt. Inkomster, förmögenhet, skatter, skulder och
bostadsförhållanden kan hämtas på nätet.

Det som då
händer är att medborgarna känner att deras integritet kränks. Man
känner sig exploaterad. Man blir tveksam till att meddela myndigheter
sina uppgifter. Förtroendet för systemet raseras.

Inom vissa
yrkesgrupper upplevs redan tillgängligheten som ett problem, till
exempel bland journalister som är oroliga för att utsättas för hot från
personer som inte gillar det som rapporteras."

Det finns säkert en del av den information som idag görs tillgänglig direkt på nätet som tål att diskuteras om det ska vara möjligt i fortsättningen. Men när det är konstaterat vad som är offentlig information eller ej kan i alla fall inte jag förstå varför tillgängligheten skulle begränsas till skattekontorens besöksdatorer och inte vara tillgänglig på nätet

All den information som Mats  Sjöstrands skatteverk i många år har delgett via terminaler på kontoren, på papperslappar eller via telefon och som idag finns tillgänglig via andra och snabbare kanaler kan inte stoppas av denna anledning. Enkelheten i att få tag på informationen kan inte vara argumentet.

Om Mats Sjöstrand ska fullfölja sitt resonemang måste han också begränsa allmänhetens möjligheter att få information via de traditionella kanalerna som Skatteverket redan erbjuder.

Kommer han också att vilja förbjuda försäljningen av taxeringskalendern? Hur blir det med medias årliga rapportering av vad "kända" svenskar hade för ekonomiskt utfall föregående taxeringsår, kommer det att vara okej ur integritetssynpunkt?

Om det är okej, var går då gränsen för offentligheten i det sammanhanget? När är man tillräckligt offentlig för att inte bli kränkt på sin integritet om inkomsten, restskatten eller taxeringsvärdet på huset?

Låt oss diskutera vad som ska vara offentligt och vilka regler som gäller för att inhämta den. När vi är på det klara med den frågan finns det ingen som helst anledning att göra en skillnad i hur svårt eller enkelt man kan ta del av den.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se