För man måste kunna se det verkliga, potentiella livet i livmodern och
ändå säga att aborträtten är en omistlig mänsklig rättighet. Man måste
kunna se det där möjliga livet och samtidigt förstå att inskränkt
aborträtt alltid leder till att fler kvinnor dör.
Låt oss hoppas att den livsfaran drabbar färre portugisiska kvinnor framöver."