Bildt ger bloggen en skjuts

Efter några veckor med Carl Bildt bloggandes på svenska om sina dagar som utrikesminister tror jag att man kan konstatera att han gör en välgärning för hela sin "yrkeskår".

Det handlar inte så mycket om att ta till sig det moderata budskapet som givetvis finns där, utan mer om att vi får ta del av vardagslivet som utrikesminister i Sverige med allt vad det innebär. Det blir en nyanserad bild(t) av honom som vanlig media aldrig skulle, och säkert inte heller ska, fömedla i sina nyhetssändningar.

Det blir svårare för vanlig media att bygga vidare på de myter och förutfattade meningar om en person som Carl Bildt när han själv snabbare än mytbildarna förmedlar sin egen sanning av sakers tillstånd i smått och stort.

Det är hans sanning som i alla fall i perspektivet av bilden av honom själv ger en mer rättvisande bild av honom som person och rollen som poltiker i den absoluta toppen. Det underliga är att så få andra på hans nivå förstått vilka möjligheter det finns att själv vara med och nyansera den stererotypa bilden i media.

Jag tror att vi kommer få se en dramatisk förändring under de kommande åren. Bloggen tar sig sakta men säkert även officiellt in i de fina salongerna och kommer för de allra flesta snart vara lika självklart som mailen varit under många år.

Det fanns dom som trodde att bloggar skulle fått en avgörande betydelse i förra årets val. Det blev aldrig så 2006, men valet om 3,5 år kommer garanterat att påverkas av hur de politiska partierna och dess företrädare lyckas bygga upp ett förtroende genom att blogga sig till allmänhetens förtroende och syn på verkligheten.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se