Pinocchios motståndare

Jag är som bekant inte någon fantast av Pinocchiostatyn som är tänkt att pryda Borås. Mitt motstånd grundar sig inte i statyn som sådan, utan mer i det faktum att Borås Stad delfinansierar projektet med 1 miljon kronor.

Sedan är det så att jag tillsammans med övriga boråsare har varit med och röstat fram den politiska sammansättning som nu sitter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Majoriteten av dessa anser att Pinocchiostatyn är något Borås Stad ska lägga en miljon på. Enligt mig ett dåligt beslut, men lika fullt ett demokratiskt sådant.

Det finns andra som protesterar mot beslutet genom att skicka mail och brev till kommunen. Sedan finns det en person som startat en blogg under namnet "Pinocchio, Nej Tack!". Han heter Jonas Nyman och intervjuas i dagens Borås Tidning:

"– Bloggen handlar inte alls om statyn, det var det
länge sedan frågan gjorde. Det handlar om ett systemfel, om att
politikerna totalt ignorerar folkviljan.
[—]

Nu ligger bollen hos fullmäktige och jag vill att
politikerna ska rösta efter folkviljan. Vi har personval i Sverige och
de är valda som individer för att göra det bästa för medborgarna.

Nyman ser det som att Pinocchio kan komma till på grund avbristande medborgerligt inflytande.

– Politikerna är inte lojala mot sina arbetsgivare. Politikernabehöver hitta ett nytt sätt att hämta in åsikter på. Nyman vill förändra sättet vi utövar demokrati på.
[—]
– Jag jobbade tidigare på Ericsson, och där jobbar
tusentalspersoner. Alla pratade om Pinocchio på fikarasten och det var
ett unisont fördömande.
"

Till att börja med vill jag åter igen kommentera en journalist på Borås Tidning, den här gången Anne Bengtsson, som förmedlar en persons åsikter utan att ställa de följdfrågor som känns helt nödvändiga – hur vill Nyman förändra sättet att utöva demokratin på? På vilket vis är politikerna inte lojala mot sina arbetsgivare?

Ännu en flat insats, den andra på en vecka, från en journalist på Borås Tidning. Förra gången var det Pelle Boersma och hans onyanserade artikel om bristen på genusperspektiv i Svenska Kyrkans regi.

Pinocchio, nej tack!

När det gäller Jonas Nyman så framför han alltså sina åsikter utan att bli ifrågasatt. Så därför är det lit svårt att utifrån BT:s artikel avgöra vad han riktigt menar, mer än att han uppenbarligen anser att allmänhetens åsikter inte hanteras på ett korrekt vis. Att sedan säga att alla som jobbar på Ericsson i Borås pratade om Pinocchio på sina fikaraster låter antingen som en relativt stor överdrift alternativt att statyn engagerar dess anställda i gigantiskt högre utsträckning än i andra Boråssammanhang. Bordet man själv käkar sin frukostfralla vid är inte hela arbetsplatsen…

Om man istället håller sig till Jonas Nymans åsikter som handlar om hanteringen av de demokratiska besluten så blir i alla fall jag en aning överraskad över Jonas Nymans blogg.

"Att våra politiker en gång fått röster gör de ju inte allsmäktiga i fyra år. De uppvisar en arrogans och ett förakt mot sina väljare.
Att Pinocchio inte är omtyckt kan ju inte ha undgått någon. Det är bekymrande att vi bara har val en gång vart fjärde år och mellan valkampanjerna kan de bete sig hur de vill… Politikerna följer sitt parti, partipiskan måste avskaffas.

De står inte för sina egna beslut utan hänvisar till partiets policy, det är helt oacceptabelt. Vad vi behöver är en mer kontinuerlig diskussion. Våra kommunpolitiker måste vara mer lyhörda, de måste gå ut på stan, läsa bloggar och anpassa sin politik efter vad folket tycker. Inte hålla fast vid hundraåriga ideologier.

Så, det här handlar inte om en staty, det handlar om att levandegöra och föryngra demokratin."

Det låter i vissa delar som den modernisering som politiken säkert skulle må bra av. Lyhördhet, kontinuerlig diskussion och läsa bloggar låter som alldeles utmärkta delar i detta för att förstå vad människor tycker och tänker.

Problemet som uppstår hos mig är det motsägelsefulla i Jonas Nymans budskap. Han propagerar för en föryngring och modernisering av demokratin där en större lyhördhet och anpassning till människors åsikter är viktiga i hans vision. Detta säger han samtidigt som hans blogg saknar möjlighet att kommentera de inlägg i frågan som han producerar.

Han mailadress har sent omsider lagts ut i ett av inläggen, men finns inte tillgänglig mer än där.

Föryngringen och moderniseringen har uppenbarligen en gräns hos Jonas Nyman. Kritik mot politikernas beslut och uppmaningar till uppror mot detta i Borås Tidning och på sin egen blogg utan att själv vilja bli konfronterad från den allmänhet han så hett vurmar för.

Trovärdigt? Inte hos en motståndare till en skattefinansierad Pinocchiostaty som mig.

Dessutom har Jonas helt fel när han påstår att det inte finns någon Boråskoppling till Pinocchio, något som Sadsmile skrivit om:

"Sagan om Pinocchio
är gammal och skapades en gång i tiden av italienaren Collodi mellan
1881-83. Men när Disney sen skulle göra en tecknad film av berättelsen
1940 så var det en svensk, Gustaf Tenggren som tecknade grundfiguren av Pinocchio. Denna Gustav Tenggren kom ifrån Borås."

Uppdatering 070209:

Jag har fått ett mail från Jonas Nyman där han svarat på mitt inlägg:

"Anledningen till att jag inte tillåter folk att kommentera direkt på bloggen är helt enkelt att sådana kommentarer riskerar att bli väldigt negativa. Det blir en diskussion om att statyn är ful, det blir osakliga påhopp på politiker och annat tråkigt."

Så mycket för lyhördhet och människors delaktighet i debatten. När jag påpekar att han mycket väl kan tillåta kommentarer och moderera dessa om så behövs så väljer han att inte ens svara på detta.

Politikerlikt så det förslår från en person som vill förändra befolkningens tillgänglighet och möjlighet att påverka sina folkvalda…

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se