Katolska kyrkan hotar regeringen

Striden om Göran Hägglunds lagförslag som bland annat innefattar möjlighet för kvinnor från andra länder med mer restriktiv abortlagstiftning än Sverige att komma hit för att få sin hjälp.

Nu är det den katolske biskopen och pingstkyrkans ledare som går ut och varnar alliansregeringen för att driva igenom sina tankar. I annat fall riskerar de två företrädarna att tvingas uppmana sina medlemmar att rösta bort regeringen Reinfeldt 2010.

I första hand handlar det om ett direkt hot mot just Göran Hägglund:

"Fakta är att
kristdemokraternas huvudsakliga väljarbas är kristen och att partiet
balanserar på fyraprocentsspärren. Åker kd ut ur riksdagen får det
tveklöst konsekvenser för alliansen.

Detta behöver vi ta
ställning till eftersom vi, tillsammans med majoriteten av
kyrkoföreträdare, kanske tvingas att aktivt medverka till att förminska
alliansens chans att bli omvald. Vi vädjar till rege­ringen att inte
pressa oss till detta."

Det handlar i övrigt om ett hopkok av olika argument som spretar ganska rejält.

Min slutsats är att det i grunden inte alls handlar om en oro för att tillåta utländska kvinnor möjligheter de inte har i sina hemländer. Det handlar inte heller i grunden om en oro för sena aborter mellan vecka 13-18. Deras huvudagenda finns att läsa i en mening av deras debattartikel:

"När skall vi öppna ögonen för att det faktiskt är
ett problem att så många foster aborteras i vårt socialt och ekonomiskt
så välfungerande samhälle?"

Det handlar om att de vill få till stånd en åtstramning, och helst ett stopp, för aborter i vårt land. En hederlig gammeldags konservativ kristdemokratisk inställning med andra ord.

Låt oss hoppas att varken socialminister Hägglund eller regering i sin helhet faller för hot riktade från kyrkans företrädare, vare sig det handlar om abortmöjligheter för utländska kvinnor eller restriktioner i våra nuvarande regler.

Uppdatering:

Magnus Ljungkvist skriver bra om de religiösa ledarnas debattartikel:

"När ledarna för pingstkyrkan och den katolska kyrkan i Sverig idag
försöker hota den svenska regeringen mår jag illa.  De ska uppmana sina
medlemmar att inte stödja alliansens vid nästa val om inte regeringen
drar tillbaka förslaget att även utlänsdka kvinnor ska kunna göra abort
i Sverige.

Så ser alltså den kristna fundamentalismen ut. Här görs ingen
skillnad på stat och religion. Biskoparna Arborelius och Hedin vill
vara de som dikterar villkoren och gränserna för de “moraliska”
spörsmålen i politiken.

[—]

En modig opposition går nu in och stödjer regeringen. Syna bluffen,
visa att humanismen i den svenska politiska traditionen är starkare än
partipolitisk egoism."

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se