Dahlström argumenterar vidare

Efter det kraftiga angreppet på professor Annica Dahlström på DN Debatt i söndags så går hon nu i svaromål på kritiken.

Det är en utläggning som i sak inte ger så mycket mer än vad hon tidigare framfört i samband med bokutgivningen för en månad sedan. Jag fäster mig dock vid några meningar i slutet av hennes text:

"En kvinna med manlig typ av hjärna prioriterar andra
saker än en kvinna med typisk kvinnlig hjärna, och det bör vara något
helt naturligt och respekterat. En manlig individ med mycket av
kvinnliga hjärnegenskaper skall kunna förverkliga sina dömmar och
prioriteringar."

Enligt mig sänker hon här sina egna argument och generaliseringar som framfördes för en dryg månad sedan:

"Män har inte samma ögon och öron för passning. De har heller inte samma
intuitiva förmåga som mamman.
Det är klart att pappan måste vara med,
man han bör inte vara den som är direkt ansvarig för barnet.
"

Det hon har misslyckats med att förmedla är det som titeln på hennes bok säger, nämligen att könet sitter i hjärnan. För är det inte precis det hon menar när hon nu förtydligar budskapet?

Det är inte det yttre som avgör om du kan ta hand om ditt barn, dvs om du är mamma eller pappa, utan vilken typ av förmåga du har i din hjärna. Därför stämmer inte hennes generalisering om att "män inte har samma ögon och öron för passning" eller att de inte har "samma inuitiva förmåga som mamman". De förmågorna är inte könsbestämda utifrån mamman eller pappan utan hänger på varje enskild individs förmåga.

Det finns många barn som har två föräldrar med de här förmågorna, en del har bara mamma eller pappa som klarar av det på ett bra sätt och vissa har inte någon förälder med tillräcklig förmåga att vara förälder.

Att könet sitter i hjärnan betyder alltså inte att hjärnan per definition i grunden är olika mellan alla män och kvinnor. Det betyder att hjärnan, precis som vi hela tiden vetat, är olika beroende på vilken individ det handlar om.

Uppdatering:

Det stör mig in i helvete att jag inte tagit reda på att de som skrev debattartikeln i DN i söndags har en politisk agenda som grund i form av Feministiskt Initiativ.

Jag har ingen anledning att ändra mig i grundfrågan gällande vad jag anser om Annica Dahlströms teorier om mäns möjligheter att ta hand om sina barn.

Däremot gör det mig oerhört irriterad att jag själv inte visste om/tog reda på att de fyra personerna skriver sin text utifrån ett politiskt syfte med grund i Feministiskt Initiativ.

Jag borde har reagerat igår när jag läste Sofia Karlssons blogg där hon applåderade debattartikeln. Men, men…

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se