(s) bryter pensionsuppgörelsen

Så här nästan 4 månader efter valet verkar socialdemokraterna vandra omkring och famla i mörkret efter en ny partiledare och en egen visionär politik.

Alla har sagt nej utom Mona och om henne säger "hemliga källor" att få vill ha. Det är ingen vågad gissning att dessa hemliga källor tillhör samma grupp sossar som såg till att hon föll för 10 år sedan. På själva sakpolitikens område verkar det börja röra på sig lite. Även om det fortfarande är mycket snack om den stora stygga vargen som förstör landet så framträder det också försök till förnyelse.

En av de som gör ett tappert försök till förnyelse är Morgan Johansson som på DN Debatt säger att socialdemokraterna inte längre är bundna till pensionsuppgörelsen från 1994. Eftersom alliansregeringen enligt Johansson bröt uppgörelsen från 1994 när de de la fram förslaget att förtidspensionärer inte ska få sin inkomst pensionsgrundande till mer än 80 procent så är det nu fritt fram för socialdemokraterna att frångå uppgörelsen.

" Ett stort problem med nuvarande pensionssy­stem är
att det tenderar att inte bara befästa klasskillnaderna bland de äldre,
utan till och med förstärker dem. Under vår tid på socialdepartementet
lät vi göra beräkningar av hur kompensationsgraden blir för olika
löntagargrupper beroende på när de går i pension. Resultaten är
förskräckande.

—–

Pensionssystemet synes
dessutom vara särskilt illa anpassat till dagens arbetsmarknad. Dagens
arbetsliv präglas av ökad stress och höjda prestationskrav. Dessutom
ser vi ökade klyftor mellan olika grupper i fråga om
sysselsättningsgrad, arbetstider, inkomstutveckling och
arbetslöshetsrisker. Dessa skevheter får alltså i sin tur orimligt
stora effekter på framtidens pensioner."


Man har alltså uppmärksammat allvarliga problem i pensionssystemet som förstärker klassklyftorna i samhället, men gör inte någonting åt det med respekt för regering Bildt 1994.

Att som landets största parti inte våga ta bladet från munnen när det handlar om en uppgörelse som i grunden har uppfattats som dålig i 10 års tid är ingenting annat än oerhört beklämmande och märkligt. Samtidigt är det ett tecken så gott som något på att socialdemokraterna på ledande nivå har förlorat förmågan att våga forma sina egna visionära reformer för framtiden. Det är uppenbarligen viktigare att slå vakt om en dålig uppgörelse med den dåvarande borgerliga regeringen.

På Bloggar.se: , , , , , ,

Intressant.se