Jag hade fel om Wild’n Fresh

Blockaden mot salladsbaren Wild’n Fresh har pågått ett bra tag nu.

I samband med Fredrick Federleys ustpel i början av december skrev jag ett inlägg om detta. Nu visar det sig att jag hade fel på några punkter.

Centrum för rättvisa har med hjälp av en advokatbyrå gått igenom villkoren för de anställda hos Sofa Appelgren och det visar sig att deras villkor är lika bra eller bättre jämfört med det kollektivavtal som blockaden gäller:

"Genomgången visar att Wild’n Fresh har betalat lön och
semesterersättning som är högre än vad som krävs enligt
kollektivavtalet. Två anställda under 20 år har 90 kronor/tim och två
anställda över 20 år har 95 kronor/tim. Med tillägg av den semesterlön
som Wild’n Fresh tillämpar (12,8 %) uppgår lönen till totalt 101,50
kronor/tim respektive 107 kronor/tim. Detta ska jämföras med
kollektivavtalets 78,50 kronor/tim (88,50 kronor/tim med semesterlön)
respektive 86,75 kronor/tim (97,80 kronor/tim med semesterlön).

I fråga om sjuklön, mertidsersättning med mera ligger Wild’n Fresh på de nivåer som krävs enligt lag och kollektivavtal.

[—]

Restaurangen har haft sämre villkor än kollektivavtalet på en punkt.
Det försäkringsbolag som Wild’n Fresh tidigare har anlitat har inte
haft ett lika omfattande försäkringsskydd som det skydd som
kollektivavtalet erbjuder genom Fora Försäkringscentral AB. Detta har
restaurangen nu åtgärdat genom att teckna samma försäkringspaket hos
Fora. Därmed är nu försäkringsvillkoren desamma som enligt
kollektivavtalet."

Jag anser fortfarande att det i stora stycken handlar om en symbolfråga för HRF men det visar sig alltså med tydlighet att de anställda inte på mer än en punkt har haft sämre villkor än det kollektivavtal som striden gäller. Nu är även denna punkt åtgärdad.

Med andra ord har alltså Sofia Appelgren haft betydligt bättre koll på villkoren för sina anställda än vad jag insinuerade i mitt blogginlägg.

Efter denna genomgång minskar legitimiteten för HRF:s blockad radikalt och frågan är nu hur deras argumentation ska se ut för en fortsättning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se