Barnens ohälsosamma livsstil

Det är en paradoxal tid vi lever i när hälsotrenden går sida vid sida med den mer rättvisande ohälsosamma trenden.

En undersökning visar att svenska barns ohälsosamma livsstil grundläggs i hemmet. Det visar sig också att istället för att föräldrarna bestämmer vad som ska ätas och drickas så är det barnen själva som i alldeles för hög utsträckning gör valet. Föräldrarna underminerar därmed sin egen auktoritet.

Jag är inte speciellt överraskad över slutsatserna. Undersökningen är gjord bland 1000 föräldrar med barn från 4 år och upp till 15 år. Det är tyvärr så det ser ut även i familjer med barn som är yngre än så. Man säger en sak som låter bra och låter sedan barnen göra precis tvärtemot.

Medvetenheten finns där men inte förmågan att realisera den.

Det heter så ofta att det är barnet som vill ha saft och vill ha kaka eller godis när det i själva verket handlar om att inte vara tillräckligt tydlig och stark i sin föräldraroll.

Tyvärr visar denna undersökning att kostproblematiken precis som mycket annat är en klassfråga:

"Ju högre utbildning föräldrarna har, desto högre
betydelse tillmäts kosten och fysisk aktivitet. Högutbildade söker
också mer information och försöker påverka mer aktivt än de med kortare
utbildning."

Föräldrarna i undersökningen har en del egna förslag på lösningar:

"En stor majoritet av föräldrarna, 81 procent vill
förbjuda läsk och godis i skolan och lika många vill ha obligatorisk
fysisk aktivitet för alla barn i skolan, 70 procent vill ha ökad
reglering av reklam för onyttig mat riktad till barn och 57 procent
vill få bort sötade drycker och mellanmål i förskolan."

Självfallet är  det en bra start att öka den fysiska aktiviteten och få bort onyttigheter från skolorna, men det hjälper bara delvis om inte även föräldrarna själva går från ord till handling i frågan om det egna ansvaret.

81 % av föräldrarna vill förbjuda godis/läsk och öka den fysiska aktiviteten under den tid de själva lämnar över ansvaret till skolans värld. Är de beredda att göra samma viktiga inskränkningar den övriga tiden av dygnets 24 timmar?

Barnens ohälsosamma livsstil handlar precis lika mycket om föräldrarnas dito.

Bloggar.se: , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se