Bra med nationella prov

Jag tror att det är alldeles nödvändigt att införa någon form av konkreta avstämningar av våra barns kunskapsnivå i skolan betydligt tidigare än vad som är fallet idag. Därför är regeringens förslag om mätbara mål i räkning, skrivning och läsning från årskurs 3 välkommet.

Det finns många olika aspekter på negativa effekter som detta innebär, alltifrån att det delar upp eleverna i bra och dåliga till att det sätter alldeles för stor press på barn i unga år. Jag tror inte att någon av de farhågor som finns ska föraktas. Det är snarare så att det är här som regeringen har sitt viktigaste arbete i den helehet som skolpolitiken handlar om.

Att införa ett nationellt prov för alla tredjeklassare är enkelt. Det är sedan när proven är rättade och man ser resultatet elev för elev som det viktiga arbetet i skolan börjar när det ska finnas resurser att ta hand om alla de barn som inte når upp till en tillräcklig hög nivå.

Skolminister Jan Björklund skriver så här på DN Debatt:

"Jag vill därför uppmana Sveriges kommuner att
långsiktigt fundera på att förskjuta tyngdpunkten i de ekonomiska
satsningarna på skolväsendet. På sikt bedömer jag att en större del av
stödinsatserna bör ske i grundskolans tidigaste år, i stället för att
som i dag vara koncentrerade till gymnasiets individuella program."

Jag tror inte att det räcker med att uppmana landets kommuner. Det måste finnas en statlig garanti att alla elever som så behöver också får den stödundervisning som krävs för att komma tillrätta med de brister som visas i det nationella proven.

…..

Signerat Fredric Kjellberg

Svenska bloggar om: , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se