Privat arbetslöshetsförsäkring

A-kasseavgiften ska höjas med mellan 200-250 kr/månad för de allra flesta och för en del kan höjningen bli 400-500 kr/månad.

Höjningen som sker utgår inte från individens lönenivå utan vilken a-kassa man tillhör. Detta innebär självfallet att en låginkomsttagare drabbas hårdare än en person med högre inkomst. Lika fel som jag tycker att löneavtal med procentuella höjningar är, precis lika fel tycker jag det är att denna avgiftshöjning inte är procentuell baserad på inkomsten.

Jag är inte någon försäkringsexpert men borde inte det här öppna upp för de vanliga försäkringsbolagen att börja sälja privata arbetslöshetsförsäkringar på bred front?

Om detta är en trolig utveckling så kommer vi snart att se a-kassor som inte längre har tillräckligt många medlemmar och fackförbund som också tappar medlemmar eftersom enskilt fackförbunds a-kassa är för dyr i relation till försäkringsbolagens premie.

Det stora problemet med en privat försäkringslösning är att det då kommer att ske en riskbedömning där personer med låga inkomster inom "osäkra" yrkesområden förmodligen ändå är de som kommer att få betala den högsta avgiften i relation till sin lön.

Den stora fördelen borde vara att man, utifrån att staten står för en grundnivå, kan välja när försäkringen tecknas vilken nivå man vill betala premie för – 65, 70, 80 eller 90 % av sin lön.

Det är möjligt att mina funderingar är totalt orealistiska, men det som nog ändå går att konstatera är att landets a-kassor och fackförbund kommer att få färre medlemmar från 1 januari 2007. Detta kommer att ske oavsett det faktum att skatten sänks samtidigt.

Vi har en klar benägenhet att konsumera eller på annat sätt teckna upp ökade resurser i ena ändan av den privata ekonomin samtidigt som en ökad avgift alldeles för ofta ses som en enskild försämring utan koppling till de ökade resurserna.

Update:

Enligt Sven Otto Littorin kommer höjningen inte att bli högre än 300 kr/månad för någon enda person. All annan information som figurerat de senaste dagarna är enligt honom felaktig.

Svenska bloggar om: , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se