Yta och innehåll

Aftonbladets Yrsa Stenius skriver om hur hon tyckte synd om Göran Persson i söndags när han satt i TV-soffan hos KG Bergström.

Hon tar också upp några viktiga faktorer till varför det, enligt henne, gick som det gjorde:

"Den urbana medelklassen har till sist vänt
socialdemokratin ryggen och valt de nya moderaterna som lanserar ett
fortsatt ”anständigt” samhälle, dock utan uttryckliga
jämlikhetssträvanden.

 Detta beror dels på att politiken nuförtiden, när den
utspelar sig i medierna, vilar mer på intryck, bilder, föreställningar
om både aktörerna och deras strävanden än på väljarnas granskning av
substansen.

 
 I en sådan tävling hade alliansen med den fräsche
Reinfeldt alla trumf på hand i förhållande till den sönderregerade
Persson, omgiven av ett antal tomrum.

 Men jag tror att detta historiska trendbrott också beror på
att socialdemokratin i sin ledning inte längre förfogar över tänkare
och ideologer som på ett pedagogiskt och anslående sätt förmår utveckla
idén om att ett jämlikt, väl sammanhållet samhälle gynnar medelklassen,
dess svaga individer lika väl som dess starka."

Jag håller med henne om tesen om medelklassen och om bristen på ideologer och tänkare inom socialdemokratin.

Jag tror däremot inte att det vilar mer på intryck än väljarnas kunskap om substansen i politiken. I alla fall inte mer nu än i de senaste 10 årens val. Med det resonemanget kunde vi lika gärna slängt in alla partiledarna i Big brother-huset tillsammans med 10 backar öl för att se vem som var mest sympatisk efter 8 stora stark.

En politik blir inte bättre än hur trovärdigt den framförs. Även de bästa av förslag kan missta sin trovärdighet om budbäraren inte lyckas. Den här gången var det budbärare Persson som misslyckades med detta.

Svenska bloggar om: , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se