Vanskötsel i regi av Attendo Care

Per Klang 83 år gammal fick svårt cancersjuk ligga och dö utan att få den värdiga avslutning på livet som han och alla andra borde få. Vanskötseln innebar bland annat att han under långa perioder låg i sin egen avföring och urin under så lång tid utan att få hjälp att det torkade fast.

Ansvariga i det aktuella fallet med Per Klang var det privata vårdbolaget Attendo Care. Det har med tydlighet visat sin oförmåga att bedriva verksamheten på just detta boende på ett riktigt sätt. I andra sammanhang har det varit vårdhem i kommunal regi som har misslyckats med sitt uppdrag.

Det är lätt att skylla all vanvård på privata Attendo Care och deras kollegor för att de "bara" bedriver vård för att tjäna pengar. Det som jag tror är viktigt att fokusera på när något sånt här händer ännu en gång är det ansvar som finns hos uppdragsgivaren.

För oavsett om verksamheten bedrivs i privat regi på Kronparksgården  i Uppsala eller i kommunal regi på Milstolpen i Borås så finns en uppdragsgivare som ska kontrollera och granska att verksamheten bedrivs på det sätt som är meningen.

Det handlar alltså i grunden inte om vem som utför vården, och till vilken kostnad detta sker, utan om att ansvarig kommun kontrollerar att kvaliten på vården efterlevs.

Ansvaret för vinstintresset när något läggs ut är lätt att bara lägga på den privata uppdragstagaren, men man får inte glömma bort att det också finns en uppdragsgivare som agerar utifrån ett vinstintresse på en billigare slutnota för kommunens räkning.

Är kravspecifikationen korrekt och kontrollen av efterlevnaden lika bra minimeras risken för upprepning av tragiska händelser som de med Per Klang i Uppsala och Helge Demker i Borås.

Svenska bloggar om: , , , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se