Rösta på folkpartiet?

Folkpartiet har gjort bort sig. Folkpartiet har hos mig fått en röst som var 100 % säker för några dagar sedan att vara betydligt mycket mer osäker idag. Givetvis är det fler än jag som tvekar. Den senaste sifoundersökningen visar att folkpartiet tappat 2,9 % sedan i lördags.

Hur jag i slutändan väljer att göra vet jag inte. Det handlar om att väga sakpolitiken,  som gjorde mig helt säker på mitt val, och trovärdigheten mot varandra. Att utifrån det bedöma om partiet har  förmågan att rensa i de egna leden för att få arbetsro, men också bedöma hur starka/svaga de blir i en alliansregering är inte enkelt.

För alla väljares bästa måste nu utredningen om vad som hänt få hanteras vid sidan om själva valrörelsen så att de politiska sakfrågor som efter valdagen är viktiga får möjlighet att diskuteras.

I detta har tidningar, radio och tv en viktig roll att spela för att förmedla denna sakpolitik till väljarna. Sedan inser ju jag också att det inte är lätt för Marianne Rundström och Mats Knutson att undvika frågan om dataintrång i morgondagens utfrågning av Leijonborg, men det får inte bli 45 minuter dataintrång och 15 minuter sakpolitik.

Sedan vet vi inte hur stor påverkan en "yttre faktor" kan ha. Var det Janne Josefssons valstugeavslöjande eller Bosse Lundgrens totala brist på karisma och förmåga att förklara sin politik som avgjorde moderaternas störtdykning?

Svenska folkets förmåga att låta den ena skandalen efter den andra gå in i det ena örat och ut i det andra har blivit ganska avancerad vid det här laget. I alla fall när det gäller socialdemokratiska väljare.

Frågan är hur det står till med potentiella folkpartistiska väljare, om deras skandalpassage rakt igenom huvudet är lika välutvecklad som hos socialdemokrater?

En annan viktig fråga för regeringsbildandet efter valet är det kategoriska besked som miljöpartiets Peter Eriksson gav igår när han sa att det inte är aktuellt att ännu en gång bara stödja en socialdemokratisk regering. Nu ska partiet sitta med i regeringen annars inget stöd till Persson.

Svenska bloggar om: , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se