Kvinnor bromsar jämställdheten

En återkommande negativ aha-upplevelse som förälder är hur mycket kvinnor själva förhindrar jämställdhetsprocessen.

Lika inpräntat som stereotypa könsroller är hos många män är de hos minst lika många kvinnor.

På Svt Opinion kan man läsa en debattartikel av Lars Åbom, ordförande Mansjouren Västra Götaland. Han påtalar många av de punkter där det finns ovilja från kvinnor och konkret diskriminering av svenska män finns i frågan om vården av våra barn efter ett kraschat förhållande:

"Män som vill ta sitt ansvar som fäder hindras inte bara av modern utan
även av andra kvinnor i moderns omgivning, myndigheter, attityder och
allmänt synsätt i samhället. Tröskeln som män skall ta sig över är för
dem mycket högre för att bli godtagen som pappa, särskilt efter en
separation eller skilsmässa. För att kunna ta hand om sina egna barn,
så får man ibland genomgå umgängesutredningar, men på fäder ställs
högre krav att bevisa till exempel att man kan laga mat, bädda, städa,
byta blöjor med mera under socialsekreterarnas hembesök."

"Noteras kan att det är en kvinnlig värld där det mesta handläggs, till
exempel försäkringskassa och socialtjänst. Kanske helt omedvetet läggs
det kvinnliga värderingar i alla dessa beslut till exempel att en
kvinna förutsätts ta bra hand om barn utan någon direkt utredning. Det
behövs alltså fler män på dessa arbetsplatser."

"Kvinnan måste också inse att när mannen tar hand om sina barn så gör
han det på sitt sätt och inte alltid som hon planerat. Och det går
oftast lika bra eller bättre ändå. En kvinna som inte har vårdnaden om
sina barn är för den skull inte en dålig mor, utan kanske en klok och
förstående mamma som ser sina barns bästa."

"Allt fler barn växer upp med bara en förälder (oftast mamman) då händer
det till exempel att pojkar som börjar skolan inte vet att man får stå
och kissa. Barn har en självklar rätt att ta del av manligt tänkesätt
och manliga värderingar, och inte isoleras från dessa i samhället. Fler
män inom försäkringskassa och socialtjänst kan jämna ut obalansen. En
attitydförändring genom information och ökad kunskap i hela samhället
behövs, om mammor och pappor ska kunna känna sig trygga med sina barn
även om de valt att inte leva tillsammans."

Lars Åboms åsikter riktar sig till barn med skiljda föräldrar, men grundsynen som han framställer är enligt mig den problematik som finns även i "lyckliga" familjer och i attityder ute på våra arbetsplatser. Jag har upplevt dem överallt och slutar snart att bli förvånad över vilken 1900-talssyn som finns hos många.

En sak som Lars skriver tror jag skulle vara annorlunda om fler svenska män ansvarade för hemmets städning. Då skulle pojkar veta att man kan stå upp och kissa, precis som Lars skriver, men att det av rent hygieniska skäl är att föredra om både killar och tjejer sitter ner och kissar…

Svenska bloggar om: , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se