Mycket vill ha mer

Föräldrar i Borås, eller mammor som det står i Borås Tidning, är upprörda över att en kommundel i stan har infört en större flexibilitet i möjligheterna för föräldralediga och arbetslösa att lämna sina barn inom barnomsorgen.

De generella reglerna som tidigare varit gällande i hela Borås Stad är att dessa barnen får vara på dagis 15 timmar per vecka mellan 08.30-11.30 varje dag.

Problemet är bara att det mammorna klagar på är inte flexibiliteten som nu införs utan det är andra motiv som lyser igenom:

"När det gäller Klaes har det fungerat mindre bra med
tre timmar per dag. Han har kommit ur gruppen och frågar mig när jag
ska börja jobba igen, för då får han vara mer på dagis, säger Jennifer
Sandgren."

"Monika Svensson ser inga bekymmer med att dottern är
på förskola tre timmar per dag. Men hon tycker att varje barns behov
ska få styra hur timmarna ska fördelas. Nu anser hon att fokus ligger
på att verksamheten måste gå ihop i första hand.

-Man tar inte hänsyn till barnet i det här läget när man säger att alla måste vara där tre timmar på förmiddagen."

Är det verkligen barnens behov som dessa mammor är så bekymrade över eller kan det vara så enkelt att det lite för mycket handlar om det egna behovet att kanske kunna få hela dagar för sig själv som arbetslös/föräldraledig med sitt andra barn?

Jag kan hålla med om att det borde vara samma regler oavsett del av Borås, men i övrigt är det ingenting annat än ett lyxproblem.

Det är självfallet viktigt att barnen behåller kontakten med sina kompisar på dagis även när föräldrarna är hemma av någon anledning. Men när inte ens det räcker utan att det ska gnällas över hur det ska ske och med barnet som alibi för det som egentligen handlar om det personliga behovet och bekvämligheten.

Är det inte bara helt fantastiskt att vi ens har möjligheten att lämna våra barn till barnomsorgen även när man drabbas av arbetslöshet eller har fått sitt andra barn?

Svenska bloggar om: , , , , ,