Könsroller i förskolan

Att bli förälder innebär  ett uppvaknande i frågan om hur vi vi uppfostrar våra barn. Det gäller både hur man själv som förälder hanterar det och hur personal i förskolan agerar när det väl är dags för det steget.

Jag har tidigare uppmärksammat problematiken i barnuppfostran och vår skeva jämställdhetsdebatt:

20 april: Rosa prinsessor på dagis

4 maj: Lull-lull i jämställdhetsdebatten

Via Patrick på Suburbia uppmärksammar jag den rapport om främjandet av gamla könsroller inom förskolan som finns att läsa på DN Debatt.

Där slås det mycket tydligt fast hur det ser ut:

"Forskning på området visar att förskolan i
stället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster ofta
stärker dessa. Trots goda intentioner är det vanligt att flickor och
pojkar bedöms, bemöts och behandlas olika på grund av personalens
föreställningar om vad flickor och pojkar bör göra och hur de bör vara."

Tyvärr är detta en alldeles för sann bild av verkligheten. Samma mönster som också finns hos väldigt många nyblivna föräldrar där man inte förstår att man har ett val att göra i sin uppfostran och att det inte ligger i generna.

Även om skillnaderna i könsrollerna är betydligt mindre idag än vad den var för 20 år sedan så är denna okunskap något som försenar utjämnandet av de felaktiga skillnaderna.

Frågan handlar inte om att jag ska uppfostra min dotter som om hon vore en kille, men det är oehört viktigt att vara medveten om problematiken. Gå inte i fällan som säger att det ligger i generna att killar gillar bilar och tjejer gillar Barbiedockor.

Det handlar inte heller om att jag tror att någon förälder eller personal på förskolan medvetet går in för att uppfostra fel för att cementera könsrollerna, men det handlar likväl om en okunskap som i förlängningen varken gagnar barnen eller deras föräldrar.

Om inte våra barn lär sig att förstå denna problematik på ett pedagogiskt sätt i hemmet av sina föräldrar så har personalen på förskolan ett tungt ansvar att ta. Om inte heller de lyckas riskerar alldeles för många av våra barn att i sin tur uppfostra sina barn med fel utgångspunkt.

Svenska bloggar om: , , , , , ,

Intressant.se