Klantiga sossar lär sig aldrig

Som om socialdemokraterna inte har haft tillräckligt många problem att brottas med.

Den här gången är det den socialdemokratiska ledningen i Stockholm som varit ute och åkt båt där det ätits och druckits gott för 30 000 kronor – pengar som inte får användas på detta viset enligt de regler som finns för representation.

Att skriva att dom varit ute och seglat är nästan en för enkel poäng.

Det som däremot är en stor poäng i detta är att det bara bygger på en bild av socialdemokratiska politiker som en samling personer som tror att de står över regler som de själva varit med och skapat.

Det gäller med stor säkerhet inte alla socialdemokrater, men alldeles för många ledande sådana låter uppsatta etiska och moraliska regler bara gälla andra. För egen del låter de sitt felaktiga beteende fortgå som om ingenting har hänt. Det rinner av dom som vattnet på en gås.

Det märkliga är hur många "affärer" av olika slag som måste upp på bordet för att det tydligt ska synas i den socialdemokratiska opinionen. När rinner bägaren över?

Det är alldeles uppenbart att svenskarnas förtroende är ofantligt stort för socialdemokraterna, men frågan är hur så många kan ha fortsatt förtroende för ett parti där ledande företrädare i allt högre utsträckning sätter sina egna spelregler som går på tvärs mot de egentliga reglerna?

Svenska bloggar om: , , , , ,