Katastrofhjälp utan perspektiv

Att vi svenskar reagerade starkt och instinktivt när tsunamin drabbade sydostasien för drygt 1,5 år sedan vet vi alla.

Vi vet också att det aldrig någonsin i vårt land samlats in så mycket pengar på så kort tid vid något annat katastroftillfälle. Det finns också en övertygelse från min sida att den svenska reaktionen och benägenheten att bistå beror på storleken av det svenska lidandet, något jag skrivit om vid ett flertal tillfällen tidigare (1, 2, 3, 4).

En alldeles normal reaktion, men ack så orättvis sett till andra katastrofer i världen både före och efter tsunamin.

Idag presenteras en internationell rapport om hanteringen efter tsunamin som på ett mycket tydligt sätt ger belägg för detta. Stefan Dahlgren från Sida skriver idag på DN Debatt om denna rapport som till största delen givetvis behandlar själva tsunamin, men drar också några paralleller till andra aktuella katastrofer:

"Rapporten sätter också ljuset på de extrema
orättvisorna vid humanitära kriser. Vissa krisområden, som Irak och
Afghani­stan fortsätter att få uppmärksamhet och omfattande humanitärt
stöd. Medan andra – som Sudan – hamnar i skymundan, trots att de är
bland de absolut värsta humanitära katastroferna i modern tid. Uträknat
per tsunamidrabbad individ uppgick de insamlade pengarna till cirka 7
000 dollar per person. Detta kan jämföras med insamlingen efter
översvämningskatastrofen i Bangladesh 2004, då stödet endast uppgick
tre dollar per drabbad person.

Den pågående krisen
i östra Kongo-Kinshasa motsvarar en tsunami var sjätte månad. Krisen
dödar cirka 40 000 människor i månaden, eller 240 000 på ett halvår.
Här finns nästan inga resurser. Och Centralafrikanska republiken
befinner sig i kronisk torka och undernäring. Få länder utom Sverige
stödjer FN:s vädjan om akut hjälp till detta land."

Egentligen räcker detta för att vi kollektivt i den rika delen av världen borde skämmas över hur vi selekterar ut var vi lägger våra hjälppengar.

Att vi reagerar starkt i samband med tsunamin är helt naturligt, men vi borde reagera och agera betydligt bättre även när det inte så tydligt handlar om svenskar som drabbas.

Svenska bloggar om: , , , ,