Har AMS vaknat ur dvalan?

Att Ams till stor del styrs av politiska beslut är ganska klart.

Det är ungefär lika klart som att de famlat omkring i ett töcken utan synlig strategi för hur man aktivt  ska arbeta för att arbetslösa i vårt land erbjuds större möjligheter till ett jobb.

Nu verkar det i alla fall som man även på Ams börjat skrapa lite på ytan och kommit på den briljanta idén att man ska hjälpa ungdomar att välja rätt gymnasie- och högskoleutbildningar som matchar det behov som finns på arbetsmarknaden.

Generaldirektören på Ams Bo Bylund skriver idag på DN Debatt:

"Vi ska inom Ams mer aktivt hjälpa till att styra ungdomarnas studieval så att de passar ihop med arbetsmarknadens behov. Det finns för många "felutbildade" unga i dag. Ju mer efterfrågestyrd utbildning en kommun bedriver, desto bättre. För att vi på Ams ska kunna ta ett tydligare ansvar för att denna anpassning genomförs startar vi i höst ett nationellt projekt i hela verket."

Det är givetvis inte enbart AMS ansvar att ungdomar idag "felutbildas". Skolverket, regeringen och det personliga ansvaret i val av utbilning finns där också, men Ams borde för länge sedan ha sett problematiken och agerat i det som är deras huvudfråga – att kunna slussa ut människor med rätt kompetens i arbetslivet.

Bo Bylund fortsätter:

"Arbetsförmedlingen har tillsammans med det lokala näringslivet och de fackliga organisationerna en ganska god bild över arbetsmarknadens behov.

Denna kunskap måste på ett bättre sätt förmedlas till skolan, så att gymnasieutbildningarna i större utsträckning kan anpassas till arbetsmarknadens behov för den majoritet ungdomar som inte är aktuell för vidare akademiska studier. Ju mer efterfrågestyrd utbildning som en kommun bedriver, desto bättre."

Det är bara att hoppas att arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet har en god bild över arbetsmarknadens behov eftersom det är deras huvudsakliga arbetsuppgift. Problemet är bara att det inte märks särskilt väl.

De borde agera som en pådrivare och problemlösare men Arbetsförmedlingen agerar mer som en förvaltare av arbetslösa styrda av hur stora resurser som finns kvar i budgeten för olika "åtgärder" utsända från regeringen.

Att gymnasieutbildningen ska anpassas till marknadens behov förstår jag inte heller riktigt. Det utbildningspolitiska målet verkar mer vara att gymnasieskolan är en förvaringsplats utan tydliga krav och mål som alla ungdomar slentrianmässigt gilder eller lider sig igenom.

Sedan ska så många som möjligt av dessa ungdomar in på högskola eller universitet.

Den stora problemkällan är överflödet av dessa välutbildade människor med studieskulder. Under tiden de befunnit sig i utbildning har de inte synts till i arbetslöshetsstatistiken men så fort de slussas ut från dessa högskolor och universitet är det till en väntande arbetslöshet eller i bästa fall ett lågavlönat arbete som definitivt inte matchar utbildningsnivån.

Dyker inte ett matchat jobb upp inom en relativt snar framtid efter avslutad utbildning så devalveras möjligheterna dramatiskt i den konkurrens som då också sker med nya fräscha studenter med ännu färskare examensdatum.

Ams har förvisso en del i det gigantiska förändringsarbetet i synen på utbildning och arbete i vårt land. Men Ams utför som sagt mer eller mindre bara order utställda av vår regering som i sin tur inte gör speciellt mycket mer än att skyffla undan så många arbetslösa som möjligt i diverse åtgärder och omatchade utbildningar på högskola och universitet.

En fråga man också kan ställa sig är hur så många unga människor med öppna ögon ger sig in i en dyrbar utbildning med så taskiga framtidsutsikter. Om deras omdöme är lika taskigt när de sedan ska ge sig ut i arbetslivet lär inte chanserna bli större att få ett jobb.

Svenska bloggar om: , , , ,