Bloggens möjligheter

Bloggarnas möjligheter att påverka är ett aktuellt ämne.

En av den svenska bloggosfärens förgrundsgestalter Johan Larsson har på ett alldeles utmärkt sätt sammanfattat detta:

"Den överväldigande majoriteten av de svenska bloggarna har en "effekt". Många bloggar kanske bara påverkar
några få personer, andra bloggar några hundra, vissa några tusen. Var
drar man gränsen för effekt? Att en annan person än dig själv läser vad
du skriver… eller att du har lika många läsare som en vanlig
papperstidning?

I alla tider har vi människor kunnat påverka
mindre grupper av andra människor inom hörhåll. Nu kan vem som helst
lätt göra sig hörd över hela världen. Bloggar är bara en del av
förklaringen, skapandet av internet är grunden."

Det är bara att konstatera att bloggar är potentiella megafoner i varje medborgares händer. Det är en möjlighet att göra sin röst hörd på ett sätt som det tidigare inte funnits en rimlig chans för så många att kunna utnyttja. Därmed inte sagt att alla varken ska eller bör använda sina megafoner…

Svenska bloggar om: , , , ,