Sviktande opinionssiffror

Att opinionsundersökningar numera tillhör den politiska vardagen är både på gott och ont. Jag har skrivit om detta vid några tidigare tillfällen.

Professorerna i statskunskap Sören Holmberg och Olof Petersson sänder idag ut en varning till den borgerliga alliansen för vad de olika opinionsinstitutens väljarundersökningar kan resultera i på valdagen.

Deras undersökning av hur instituten, på grund av för dåligt statistiskt underlag, använder viktning av sina siffror som ett försök att komma närmare sanningen. Viktningen av siffrorna går ut på att förutom frågan om aktuell partisympati även ställa frågan om hur personen röstade i det senaste valet – en siffra som inte är tillförlitlig eftersom många inte minns rätt.

Enligt Holmberg/Petersson är risken uppenbar att det kan påverka valutgången, något de använder moderaterna som exempel på:

"Går man tillbaka till SCB-rapporterna under 2003,
2004 och 2005 finner man att andelen som uppger att de röstat på
moderaterna successivt stiger. I november 2005 var det 21,6 procent som
"minns" att de röstat på moderaterna, vilket alltså ska jämföras med
verklighetens 15,3 procent.


Det ser alltså ut som om man
nu fått alltför många moderater i urvalet och den statistiska
justeringen innebär att moderaternas aktuella partisympati mekaniskt
viktas ner i motsvarande mån. Men till följd av minnesfelet blir
nedviktningen alltför kraftig och moderaternas aktuella opinionssiffra
blir för låg."

Samma fenomen påverkar också siffrorna för kristdemokraterna, men där ser det istället ut som om partiet är på säker mark ovanför riksdagsspärren.

Den intressanta frågan är hur många moderater som är beredda att offra sina röster för att rädda Göran Hägglund och hans kompisar kvar i riksdagen. För det är bara moderater som har råd att göra det. Varken centerpartiet eller folkpartiet har marginalerna att kunna bidra.

Det som skulle vara intressant att veta är hur viktningsproblematiken påverkar siffrorna för övriga partier i anslutning till spärren – miljöpartiet, vänsterpartiet och centerpartiet.

Uppdatering:

Hela rapporten från SNS finns att läsa här.

Svenska bloggar om: , , , , ,

Technorati tags: , , , , ,