Fler plu(s)jobb

Budgetförhandlingarna är klara mellan regeringen och samarbetspartierna.

Resurser avsätts för 1000 nya plusjobb till unga mellan 20-24 år.

Jag håller med Lars Ohly (!) när han säger att "det är en grupp som riskerar att komma långt
ifrån arbetsmarknaden och därigenom riskerar att ställas vid sidan om
samhället om man inte gör någonting",
men plusjobb är bara en kortsiktig lösning där kommuner och landsting kan utnyttja extraresurserna så länge de räcker. Den intressanta frågan är om det finns ett jobb när dessa resurerna är slut?

Dessutom är det redan så att det finns svårigheter att hitta tillräckligt många plusjobb för de resurser som redan har reserverats för detta. Målsättningen för AMS är sedan tidigare att skapa 20000 plusjobb, men de informerade bara för någon vecka sedan om svårigheterna med detta:

"Men rekryteringen till plusjobb,
utbildningsvikariat, lärlingsplatser och akademikerjobb går långsamt.
När det gäller plusjobben har matchningen mellan arbetsgivare och
sökande till exempel visat sig vara en tidskrävande process.

Förra
veckan tillsattes 360 nya plusjobb, enligt Ams senaste veckostatistik.
Det totala antalet är nu uppe i knappt 2 700 personer. Det kan jämföras
med Ams egna prognoser som förutspått närmare 4 100 plusjobbare i
slutet av februari."

Matchningen är tidkrävande säger AMS. Ur det kan man lätt tänka sig att svårigheten ligger hos kommunerna och landstingen som helt enkelt inte kan skaka fram arbetsuppgifter av den typen som plusjobben syftar till. Definitionen  säger att "plusjobben ska användas till kvalitetshöjande
arbetsuppgifter som inte utförs idag och ska gå till personer som varit
inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i
program i minst två år."

Nu får AMS ytterligare 1000 platser att fylla med arbetsuppgifter som inte utförs idag.

Svenska bloggar om: , , , ,

Technorati tags: , , , ,