Trygghet och arbetslöshet

Arbetslöshet för unga människor som inte får en chans till en trygg ekonomisk framtid.

De stora generationen 40-talister som kommer att belasta välfärdssystemen till max och där pensionsåldern inte längre är 65 år, utan snarare 67 och snart 70.

Trots högkonjuktur anställer inte landets småföretag i tillräckligt stor utsträckning.

Det är många olika sätt att se på arbetsmarknaden i vårt land, i många avseenden är de motsägelsefulla, och inte någon har det rätta svaret på vad som egentligen är nyckeln till problemet.

Småföretagarna säger, som vanligt, att de inte anställer på grund av skatter, byråkrati, ansvar för sjukförsäkring och svårigheter att hitta rätt arbetskraft.

Argument om skatter och byråkrati hör vi alltid, men svårigheter att hitta rätt arbetskraft i tider när vi har en generation unga människor som befinner sig i utanförskap är det mest allvarliga i hela problematiken.

Varför finns det inte rätt arbetskraft och vad gör AMS, och ytterst regeringen, för att de arbetslösa ska få rätt kompetens?

Vi vet svaret på frågan – de gör inte speciellt mycket. De ser till att alla arbetslösa kan skriva en CV och lägga upp på AMS hemsida som är så styrd av fel tänkande att man blir mörkrädd.

För en tid sedan undersökte jag om det fanns potentiella arbetslösa personer i AMS CV-register som jag skulle kunna anställa, till en början för en kortare period. Det är märkligt att läsa om person efter person som anger ungefär samma krav för att ta ett okvalificerat lagerarbete. Det jag reagerar över är två saker:

  1. 90 % av alla anger att de inte accepterar någonting annat än en fast anställning.
  2. Nästan lika många har lönekrav som i relation till vilka potentiella jobb man vänder sig till är så orimliga att det ser ut som ett skämt.

Det jag undrar är hur de arbetslösas handläggare informerar sina klienter?

Min övertygelse är det det inte är de arbetslösa själva som i så stor omfattning använder sig av samma kravställning. Självfallet vill alla ha ett fast jobb med hög lön, men det här sättet att presentera sig blir inte fördelaktigt för personen.

Det handlar om att få in en fot och ta chansen, något jag nämnde i min text om "Den förlorade generationen":

"Jag tror inte att det är en förlorad generation, men allt inte kan
hända över en natt. Först måste givetvis en chans dyka upp. Ta den utan
att för den sakens skull ställa orimliga krav på dig själv."

Ett tillägg till detta är att inte heller ställa orimliga krav för att få ett arbete likt de jag har beskrivit.

En bättre hjälp till de arbetslösa som finns idag borde innebära att fokus läggs på att synkronisera småföretagens krav med kompetensen hos de arbetslösa. Dessutom måste handläggarna på arbetsförmedlingen själva gå en kurs i sunt förnuft vid utformningen av ett CV.

Andra bloggar om: , , , , , ,