Åsiktsbestraffning i Sverige

Demokrati är något de flesta av oss vill slå vakt om och kämpa för.

Yttrandefriheten är också något som borde vara självklart, men inte på Ytterbyskolan i Kungälv. Där kan eleverna bli underkända om de sympatiserar med rasistiska och nazistiska organisationer.

Göteborgs-Posten skriver:

"Skolan använder skrivningar i läroplan och samhällskunskapens kursplan
om att elever måste kunna tillämpa grundläggande demokratiska värden i
samhället, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.


– Detta är ett av de viktiga målen och om man inte når det målet kan
man inte få betyg i ämnet, säger rektor Ann-Charlotte Brandberg till
Ekot.


Enligt rektorn får eleverna inte fälla kränkande uttalanden om sina skolkamrater eller om andra."

Att eleverna inte ska kränka andra människor finns inget att ifrågasätta om, det är en självklarhet. Men hur sker bedömningen om en elev kan tillämpa dessa värderingar?

Om en elev lugnt och, efter sina värderingar, sakligt argumenterar på fel sätt i ett ämne som av läraren bedöms inte passa ska den eleven då underkännas?

Ogenomtänkt och mycket märkligt agerande av Ytterbyskolan. Ett enkelt sätt att på fel väg försöka tvinga på någon annan värderingar som man själv står för.

Enkelt men felaktigt i Sverige 2005. En demokrati ska inte använda sig av de svarta ideologiernas egna metoder.

Andra bloggar om: , , , , ,