Kanske viktigt att hålla sig väl med dem som
kan ge dig fiiiina recensioner på snobb-dn, och dem som kan ge dig
stipendier och stora journalistpriset? Och du måste ju definitivt hålla
dig väl med förläggarna så du har nån som kan ge ut dina böcker, för
att inte tala om dem som bestämmer vilka som får sommarprata. Ojojoj,
här gäller det visst att smöra på rätt ställe."