Ambulans, var god dröj!

Hastighetsbegränsningar är ett mycket bra sätt att påverka antalet olyckor i trafiken.

Med anledning av en friande dom i Borås Tingsrätt uttalar sig trafikforskaren Jörgen Lundälv och vill använda sig av dessa begränsningar även för ambulanser under utryckning.

Den aktuella domen handlar om en ambulansförare som stått åtalad ansvarig för två människors död i en trafikolycka utanför Ulricehamn för snart två år sedan.

Borås Tidning skriver idag(ej på nätet):

"Om en ambulans har tre mil att köra från en olycksplats till sjukhuset och ökar snitthastigheten från 90 till 120 km i timmen tjänar man i tid 5 minuter"

Om detta uttalar sig Lundälv:

"-Det är utifrån sådana beräkningar nödvändigt att alltid ha i åtanke vilka risker höghastighetskörningar kan tänkas få för personal, patienter och medtrafikanter"

Om inte Lundälv tänkt på det så blir det 10 minuter – 5 till olycksplatsen och 5 minuter tillbaka till sjukhuset.

Vi ska självfallet ha trafiksäkerheten i fokus, men börja då med att förklara för landets bilförare hur man agerar när blåljusen och sirenerna dyker upp i trafiken.

Om det är jag eller någon annan i min närhet som kräver en snabb och effektiv ambulanstransport så hoppas jag definitivt att detta sker i minst 120 knyck. 10 minuter i de sammanhangen kan, om inte Lundälv tagit med det i sina beräkningar, vara skillnaden mellan liv och död.

Andra bloggar om: ,