Försäkringskassan snurrar vidare

Är det inte märkligt hur en statlig myndighet resonerar ?

Försäkringskassan vill, trots en dom emot sig, återuppta  att plocka ut dröjsmålsränta för bidrag som är utbetalda på felaktiga grunder.

En privatpersonen som själv inte fått sina pengar i tid från Försäkringskassan riskerar att inte själv kunna betala sina egna räkningar med eventuell dröjsmålsränta som resultat.

Frågan är om alla svenska medborgare som inte får sina utbetalningar i
tid från Försäkringskassan ska åtnjuta samma möjlighet att utkräva
dröjsmålsränta?

Andra bloggar om: , ,